بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون مجازات اسلامی (در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

نظریه 1622/7 – 25/4/1372 – ا.ح.ق: «تشکیل دهنده نیز جزء جمعیت است.»
نظریه 8827/7 – 29/10/1380 – ا.ح.ق: «جاسوسی عبارت است از تحصیل اطلاعات سری و محرمانه و دادن آن‌ها به دولت یا دولت‌های بیگانه اعم از اینکه مرتکب ایرانی باشد یا غیرایرانی، اما خیانت به کشور آنست که شخص ایرانی عالماً و عامداً عملی انجام دهد که برخلاف مصالح امنیتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور باشد.»
نظریه 3611/7 – 16/8/1364 – ا.ح.ق: «اِحراز تحقق توبه با قاضی است و در صورت اِحراز آن قبل از ثبوت جرم حد ساقِط می‌شود. تفاوت نمی‌کند که ابراز توبه نزد حاکم باشد یا نباشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir