بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

ارسال پرسش حقوقی شما

3 رقمی که در تصویر میبینید را وارد کنید
captcha

مطالبه اجرت المثل ملک از متصرف غیر قانونی

پرسش: سلام.قرارداداجاره که به حکم دادگاه به علت جعل امضا شهودمعدوم ش ایا ممیتوان به استنادآن مطالبه اجرت المثل نمود?
پاسخ: باسلام
اگر سند مستند اجاره ، جعلی یا بی اعتبار شود و یا به حکم محکمه صالح معدوم شود ، مالک ملک حق دارد اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف درخواست نماید و این مطالبه با تقدیم دادخواست به عمل می اید و دادگاه پس از احراز موضوع و جلب نظر کارشناس رسمی یا خبره حکم به محکومیت متصرف به پرداخت اجرت المثل به انضمام جمیع خسارات دادرسی صادر می نماید
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
2008-2020, Programmer: 9px.ir
www.law-ir.ir