بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ارسال پرسش حقوقی شما

3 رقمی که در تصویر میبینید را وارد کنید
captcha

مطالبه اجرت المثل ملک از متصرف غیر قانونی

پرسش: سلام.قرارداداجاره که به حکم دادگاه به علت جعل امضا شهودمعدوم ش ایا ممیتوان به استنادآن مطالبه اجرت المثل نمود?
پاسخ: باسلام
اگر سند مستند اجاره ، جعلی یا بی اعتبار شود و یا به حکم محکمه صالح معدوم شود ، مالک ملک حق دارد اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف درخواست نماید و این مطالبه با تقدیم دادخواست به عمل می اید و دادگاه پس از احراز موضوع و جلب نظر کارشناس رسمی یا خبره حکم به محکومیت متصرف به پرداخت اجرت المثل به انضمام جمیع خسارات دادرسی صادر می نماید
تهران، عباس آباد، تقاطع خیابان شهید بهشتی و مفتح، روبروی بوستان افرا، پلاک ۴۴۲ ، طبقه ۳
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir