آموزش نحوه تنظیم حاشیه چاپگر (Printer) برای چاپ صفحات اینترنتی

هنگام چاپ هر صفحه اینترنتی، با یک حاشیه حدودا 2 سانتی متری مواجه میشویم که در برخی موارد برای کاربران مشکل ساز میشود (مثل چاپ فرمهائی که حاشیه کمی دارند).

لذا جهت چاپ فرمهای اینترنتی، لازم است قبل از چاپ، تنظیم ساده زیر را انجام دهید تا حاشیه سفید زائد، مانع چاپ صحیح فرم نشود.

1. با کلیک بر روی تصویر پرینتر و یا با رفتن به منوی File ، گزینه Page Setup را انتخاب نمائید:

سپس در پنجره ظاهر شده مطابق تصویر زیر، حاشیه (Margins) را به 0 تغییر دهید: