بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه طرز پرداخت حق‌النسبی متصدیان اجرا

آیین‌نامه طرز پرداخت حق‌النسبی متصدیان اجرا
مصوب 1/10/1354

ماده 1- ادارات کل امور مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداری ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها مکلفند حق نسبی از حقوق اجرائی که باید به موجب تبصره 73 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور بر اساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 به متصدیان اجرا داده شود از حقوق اجرائی (بر حسب مورد ده یک یا ده نیم) جدا و طبق مواد زیر به تشخیص روسای مربوط به متصدیان و ماموران اجرا پرداخت نمایند.
ماده 2- از اول فروردین ماه 1354 به بعد وجوهی که به طریق ماده یک جمع و نگهداری می‌شود باید به ترتیب زیر در طول سال در مرکز تحت نظر روسای دادگاه‌ها یا رئیس اجرای ثبت و در شهرستان‌ها تحت نظر روسای دادگاه‌ها و روسای ثبت بین متصدیان مربوط تقسیم شود.

1- در مورد اجرای دادگستری:
الف- مسئولان اجرای دادگاه‌ها که حکم تحت نظر آنها اجرا می‌شود یا روسای اجرای سایر مراجعی که در امر وصول ده یک دخالت دارند 50%،
ب- کارمندان و ماموران اجرا که در امر وصول ده یک دخالت داشته‌اند 50% .

2- در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
الف- رئیس و معاونان اداره اجرای ثبت و رئیس و معاونان دوائر اجرای ثبت و سر ممیزان و ممیزان اداره و دوائر اجرای ثبت در مرکز، مسئولان اجرای ثبت شهرستان‌ها و ممیزان اجرا 70%
ب- کارمندان و ماموران اجرا و کارمندان حسابداری و رسیدگی اجرا که در امر وصول ده نیم دخالت داشته‌اند 30%
تبصره- سهم هر یک از افرادی که به موجب این آئین‌نامه استحقاق دریافت حق نسبی دارند از طرف روسای مربوط با در نظر گرفتن طرز کار و فعالیت آنها در امر وصول، حقوق اجرائی بر اساس ضوابطی که در این مورد از طرف وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معین و ابلاغ خواهد شد تعیین می‌شود.
ماده 3- برای اجرای ماده فوق باید دفتری در حسابداری مربوط نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی اجرا باید (ده یک یا ده نیم) در آن ثبت گردد و ماخذ احتساب پرداخت حق نسبی واقع شود.
ماده 4- وجوه حاصل از حق نسبی فقط باید طبق مواد فوق به کارمندان و خدمتگزاران پرداخت شود و هزینه دیگری از این محل مجاز نیست.
ماده 5- نحوه نگهداری وجوه مذکور و به هزینه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به ادارات کل مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مربوط در شهرستان ابلاغ خواهد شد.
ماده 6- در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط به حقوق اجرائی (ده یک یا ده نیم) طبق مقررات مالی مربوط در استرداد آن اقدام می‌شود و نسبت به حق نسبی اضافی پرداخت شده مبلغ اضافی از اولین حق نسبی که بعداً پرداخت می‌شود کسر خواهد شد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir