بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضة دام و توزیع گوشت دربارة اخلال کنندگان در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن

مصوب 31/2/1354

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضة دام و توزیع گوشت مصوب اردیبهشت ماه سال 1353 شامل افرادی که به نحوی از انحاء از راه ایجاد مضیقه و موانع موجبات اخلال در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن و سایر موارد ارزاق عمومی را که دولت تعیین و اعلام خواهد نمود فراهم نمایند و یا با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی مواد مزبور شوند نیز خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir