بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحة قانونی راجع به مامورین سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند

مصوب 21/4/1359

ماده واحده- از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهدة سازمان قند و شکر است به منظور تامین این وظیفه و تسهیل اجرای قوانین جزائی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر با نرخ‌های مصوب اخلال می‌کنند مامورین سازمان قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور در قوانین جزائی مربوطه می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد.
تبصره 1- ماموران سازمان قند و شکر که دارای معرفی‌نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیة وسایل حمل و نقل و انبارها و محل‌های تمرکز قند و شکر را هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف قند و شکر غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به منظور اقدامات قانونی به مقامات قضائی محل اطلاع دهند.
تبصره 2- هر گاه مامورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در قوانین جزائی مربوطه شوند یا در ارتکاب جرائم مزبور مشارکت یا معاونت داشته باشند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین مزبور محکوم خواهند شد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir