بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران

لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران
مصوب 25/4/1334

ماده 1- از تاریخ 28/5/31 تقاضای ثبت نسبت به اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته نخواهد شد.
شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابان‌های شهباز- شوش تا شعاع شش کیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاهرضا تا شعاع 18 کیلومتر و غرباً از ضلع خیابان سی متری نظامی تا شعاع 36 کیلومتری.
ماده 2- دولت مکلف است نسبت به اراضی فوق‌الذکر درخواست ثبت نموده و اراضی مورد تقاضای ثبت را جزو سرمایه بانک ساختمانی قرار دهد تا بانک مزبور طبق اساسنامه خود عمل کند.
ماده 3- اشخاصی که نسبت به این قبیل اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی تا کنون به فروش رسیده یا تقسیم شده یا به موسسات عمومی از قبیل مساجد، مدارس، مریضخانه و خیابان و غیره تخصیص داده شده بهائی را که بانک به عنوان قیمت زمین دریافت داشته به محکوم له می‌پردازد و در صورتی که در اراضی مورد ادعا تا این تاریخ عملیات فوق‌الذکر انجام نشده بانک ساختمانی می‌تواند زمین را نگه داشته و قیمت قل از مرغوبیت را به محکوم له بپردازد و یا آنکه با اخذ حق تشرف و مرغوبیتی که در اثر اقدامات بانک به وجود آمده است عین زمین را به محکوم له مسترد دارد.
تبصره- نسبت به دعاوی فوق‌الذکر ارجاع به داوری ممنوع است.
ماده 4- وزارت دادگستری و دارائی و کشاورزی مامور اجرای این قانون می‌باشند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir