بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی راجع به واگذاری اراضی تملک شده به مستضعفین

لایحه قانونی راجع به واگذاری اراضی تملک شده به مستضعفین
مصوب 4/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند اراضی را که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 و اصلاحیه و آئین‌نامه مربوط به قانون مذکور تملک می‌نماید، با رعایت مقررات ثبتی و شهرداری طرح تفصیلی، تفکیک و به مستضعفین واجد شرایط واگذار نماید.
بانک‌ها و شهرداری‌ها به اعتبار اوراق واگذاری مذکور می‌توانند نسبت به صدور جواز ساختمان و پرداخت وام اقدام نمایند.


مصوب 4/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند اراضی را که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 و اصلاحیه و آئین‌نامه مربوط به قانون مذکور تملک می‌نماید، با رعایت مقررات ثبتی و شهرداری طرح تفصیلی، تفکیک و به مستضعفین واجد شرایط واگذار نماید.
بانک‌ها و شهرداری‌ها به اعتبار اوراق واگذاری مذکور می‌توانند نسبت به صدور جواز ساختمان و پرداخت وام اقدام نمایند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir