بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی»

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین تکلیف
باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی»
مصوب 2/3/1370

ماده واحده- وزارت کشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول «قانون اصلاحات ارضی» که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.
تبصره 1- در این موارد وزارت کشاورزی موظف است، به مالکان متقاضی در نزدیک‌ترین محل ممکن زمین برای کشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نماید.
تبصره 2- چنانچه زارعان و مالکان این اراضی، به طریقی غیر از آنچه که در قانون آمده است، قبل از صدور سند تراضی نمایند، این تراضی معتبر خواهد بود.
موضوع «تعیین تکلیف باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir