بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل یازدهم: رأی - مبحث اول: صدور و انشای رأی


فصل یازدهم- رأی
مبحث اول- صدور و انشای رأی
ماده 295- پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.
ماده 296- رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضاء دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1- تاریخ صدور رأی.
2- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3- موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4- جهات ، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است.
5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297- رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضاء دادرس یا دادرسان صادر کننده رأی برسد.
ماده 298- در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشاء رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمتهای دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده 299- چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
تهران، عباس آباد، تقاطع خیابان شهید بهشتی و مفتح، روبروی بوستان افرا، پلاک ۴۴۲ ، طبقه ۳
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir