بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان

قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان
از بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی
مصوب 22/9/1367

ماده واحده- کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بدهکار می‌باشند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و یا خواهد گرفت، چنانچه از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1368 بهای قبوض را به تدریج و یا دفعتاً واحده به بانک کشاورزی بپردازند، از پرداخت هر نوع خسارت ناشی از تاخیر تادیه معاف خواهند بود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و کشاورزانی که از تاریخ 1/1/1365 تا تاریخ تصویب این قانون موفق به پرداخت بدهی خود شده باشند، مشمول معافیت این ماده قانونی خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir