بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

باب چهارم :تجدیدنظر - فصل اول:احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر

باب چهارم
تجدیدنظر

فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر
ماده 326- این ماده و تبصره های ان به موجب ماده 39 الحاقی28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این ماده نسخ گردید.
ماده 327- با توجه به ماده 326، این ماده به طور ضمنی نسخ شده است.
ماده 328- با توجه به ماده 326، این ماده به طور ضمنی نسخ شده است.
ماده 329- با توجه به ماده 326، این ماده و تبصره های آن به طور ضمنی نسخ شده است
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir