بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین نامه اجرایی ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1394/8/17

هیأت وزیران در جلسه 17 /8 /1394 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (67) قانون جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران - مصوب 1391- آیین ‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

الف- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

ب- مشمولین: دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.

پ- مشمولین طرح شاهد: دانش آموزان، دانشجویان و طلاب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.

ت- خدمات آموزشی طرح شاهد: کلیه فعالیت ‌ها و اقداماتی که مطابق اساسنامه طرح شاهد - مصوب 1369 - شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن که در قالب برنامه‌ های تربیتی، آموزشی و نظایر آن در جهت رشد و ارتقای تحصیلی مشمولین آن صورت می‌ گیرد.

ث- کمک هزینه تحصیلی: مبلغی که به منظور تأمین بخشی از هزینه ‌های تحصیلی مشمولین توسط بنیاد و پس از تصویب شورای طرح و برنامه شاهد پرداخت می ‌گردد.

ج- طرح پراکنده: وضعیتی که بر اساس آن دانش آموزان شاهد در یک مدرسه خاص تجمیع و متمرکز نشده باشند.

ماده ۲- بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌های آموزش عمومی برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:

الف – برگزاری کلاس ‌های تکمیلی، تقویتی - جبرانی و نظارت بر برنامه‌های آموزشی دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و طرح پراکنده (اعم از مدارس عادی و یا مدارس خاص مانند غیرانتفاعی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی و مانند آنها) و مدارس ایثارگران بزرگسالان.

ب- برگزاری کلاس ‌های تقویتی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم.

پ- ارایه وسایل کمک آموزشی و آموزش بالینی جانبازان هفتاد درصد و فرزندان معلول مشمولین طرح شاهد که امکان حضور در کلاس درس را ندارند.

ت- ارایه خدمات مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده.

ث- تشویق دانش‌ آموزان کوشا و ممتاز و حائزین رتبه‌های برتر آزمون‌ های سراسری دانشگاه ‌های دولتی روزانه.

ج- حمایت از گروه‌های خاص تحصیلی از جمله دانش آموزان استعداهای درخشان، استثنایی و بازماندگان از تحصیل.

ماده ۳- بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌های آموزش عالی و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:

الف- تشویق دانشجویان و طلاب ساعی و تلاشگر به منظور رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی آنها در مؤسسات آموزشی دولتی روزانه.

ب- مشاوره و هدایت تحصیلی دوره تحصیلات تکمیلی شامل آماده سازی افراد بر حسب استعداد، علایق و شرایط محیطی و بر اساس نیاز جامعه.

پ - ارایه خدمات آموزشی به دانشجویان معلول به شرح زیر:
گروه یک- جانباز ویژه شامل: دو چشم نابینا و قطع نخاع گردن
گروه دو- جانباز ویژه ویلچری شامل: قطع نخاع کمر و قطع دو پا از بالای زانو

تبصره- فرزندان معلول شهدا، جانبازان و آزادگان تحت پوشش دارای ویژگی در گروه‌ های یک و دو مشمول این بند خواهند بود.

ت- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیر شهریه بگیر در هر نیمسال تحصیلی.

ث- استفاده از ظرفیت تشکل ‌های ایثارگری و معتمدین معین دانشجویی به منظور ارتقای علمی و تحصیلی دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر (از جمله تقویت بنیه علمی و استاد مشاور).

ماده ۴- مدت ارایه خدمات و تسهیلات موضوع این آیین ‌نامه به شرح زیر تعیین می ‌شود:

الف- در بخش آموزش عمومی مطابق مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع.

ب- در بخش آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال، کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال، دکترای حرفه‌ای چهارده نیمسال، دکتری پیوسته پانزده نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال، دکتری pHd و تخصص پزشکی بر مبنای آیین ‌نامه‌های آموزشی وزارتخانه‌های ذی ربط.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir