بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین نامه اجرایی ماده 68 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1394/12/5

هیأت وزیران در جلسه 5 /12 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (68) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران – مصوب 1391 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – هنرمند: کسی که در یکی از حوزه های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، رادیو و تلویزیون، معماری، هنرهای سنتی، آیینی، تجسمی و خوش نویسی به خلق آثاری اشتغال داشته یا دارد.

تبصره - مرجع تعیین هنرمند، شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ب – هنرمند ایثارگر: هنرمندی که به موجب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایثارگر محسوب می شود.

پ- هنرمند فعال: هنرمندی که مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیست ولی به خلق یک یا چند اثر هنری در حوزه های موضوع بند (الف) در زمینه ترویج ایثار و شهادت می پردازد.

ت – اثر هنری: پدیده های ادبی و هنری در یکی از حوزه های موضوع بند (الف) این ماده.

ث – برنامه رادیویی و تلویزیونی: مجموعه فعالیت هایی که منجر به خلق، تولید و عرضه اثر هنری در زمینه ترویج ایثار و شهادت در رادیو و تلویزیون می شود.

ج – برنامه هنری: مجموعه فعالیت هایی که منجر به خلق، تولید و عرضه اثر هنری مرتبط با موضوع ایثار و شهادت می شود و در معرض یا دسترس عموم قرار می گیرد.

ماده 2- دستگاه های اجرایی متولی امور فرهنگی به شرح زیر تعیین می شوند:
الف - وزارت آموزش و پرورش
ب - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث - وزارت ورزش و جوانان
ج - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
چ - سازمان میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گردشگری
ح - سازمان تبلیغات اسلامی
خ - شهرداری ها
د - سازمان بسیج مستضعفین
ذ - بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

ماده 3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های موضوع ماده (2) این آیین نامه موظفند تا ده درصد از فعالیت های مرتبط با امور فرهنگی و هنری خود را حسب مورد به تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و برنامه های هنری مرتبط با موضوع ایثار و شهادت و حمایت از هنرمندان فعال در این زمینه با اولویت هنرمندان ایثارگر اختصاص دهند.

ماده 4- دستگاه های موضوع ماده (2) این آیین نامه موظفند حسب نوع وظایف و اختیارات قانونی مربوط، برنامه های سالانه خود را در خصوص نحوه اجرای تکلیف مقرر در این آیین نامه با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تدوین نمایند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir