بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 64 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1395/2/5

هیأت وزیران در جلسه 5 /2 /1395 به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (64) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران – مصوب 1391– آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف– بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب – دستگاه های مشمول: دستگاه های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران – مصوب 1391–

پ – ایثارگران: شهید، مفقود الاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده.

ت - اسناد و آثار: اصل هرگونه از اثر و سند فرهنگی، هنری، تاریخی، علمی مکتوب و غیرمکتوب متعلق به ایثارگران اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری، غیرنوشتاری، مضبوط، الکترونیکی و آثار موزه ای و حجمی.

ماده 2 - جمع آوری اسناد و آثار از ایثارگران و یا خانواده های آنان، صرفاً توسط و از طریق بنیاد انجام خواهد شد و دستگاه های مشمول موظف به همکاری و هماهنگی با بنیاد می باشند. دستگاه های مشمول موظفند اصل اسناد و آثار را که قبلاً گردآوری شده است، به بنیاد تحویل دهند.

ماده 3– بنیاد موظف است طبق استانداردهای ابلاغی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نسبت به نمایه سازی و فهرست نویسی و تشکیل بانک جامع اطلاع رسانی اسناد و آثار ایثارگران اقدام و استانداردهای لازم را برای حفاظت و نگهداری اسناد و آثار ایثارگران فراهم و رعایت نماید.

ماده 4 – اسناد و پرونده های دولتی از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.

ماده 5– اسناد و آثار با رعایت اصول طبقه بندی جمع آوری، نگهداری و مستندسازی خواهند شد و در صورت انتشار اسناد و آثار، رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir