بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1388/10/13با اصلاحات و الحاقات بعدي

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13 / 10/ 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت بند (ط) تصویب نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1 /10 / 1386 آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 (اصلاحی 1397/11/28)ـ کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌ های مربوط، امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از هفتاد درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع (103) قانون مذکور، بازخرید می گردند.

ماده 2 ـ وجوه مربوط به بازخریدی کارمندان که در اجرای این آیین نامه بازخرید خدمت می شوند به اضافه وجوه مرخصی های ذخیره شده آنان، بر اساس تبصره (1) ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ تعیین خواهد شد.

ماده 3 ـ هرگونه به کارگیری کارمندان بازخریدی در دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و دستگاهها نمی توانند هیچگونه پرداختی به آنان از هر محل داشته باشند.

ماده 4 ـ دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ 17 /11 /1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir