بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

تبصره 82 قانون بودجه 1362 کل کشور

تبصره 82 قانون بودجه 1362 کل کشور

‌الف - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که
به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از‌انقلاب یا عادی و یا
صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه‌داری کل
کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این‌بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (‌الف) را به
ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تعیین می‌شود در اختیار‌خزانه‌داری کل
کشور قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب
می‌شود.
پ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت
دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورای عالی قضایی به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir