بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئيننامه اجرائي مواد (20) و(22) قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور، در ارتباط با وظائف وزارت آموزش و پرورش

هیات وزیران در جلسه موررخ 2/8/1369 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، با توجه به مفاد مواد ( 20 ) و ( 22 ) قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده ) بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرائی مواد ( 20 ) و ( 22 ) قانون مزبور در ارتباط با وظایف آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - آزادگان موضوع قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده ) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 می توانند با ارائه معرفی نامه ستاد رسیدگی به امور آزادگان سراسر کشور، در مدارس ایثارگران ( رزمندگان ، جانبازان ، آزادگان ) ثبت نام نمایند و ادامه تحصیل دهند.

ماده 2 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است از طریق تشکیل کلاسهای تقویت بنیه علمی زمینه ورود آزادگان دپیلمه داوطلب را به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، فراهم نماید.

ماده 3 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است در هر استان ، شهرستان و بخش نسبت به تشکیل کلاسهای خاص آزادگان مطابق مقررات این آئین نامه اقدام نماید.

تبصره 1 - حد نصاب تشکیل کلاس آزادگان حداقل 12 نفر خواهد بود.

تبصره 2 - آزادگانی که بنا به تشخیص ستاد رسیدگی به امور آزادگان نتوانند به صورت حضوری در کلاسهای تشکیل شده بوسیله وزارت آموزش و پرورش ، شرکت نمایند آموزش آنان به صورت نیمه حضوری یا غیر حضوری با استفاده از معلمان مجرب آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

ماده 4 - برای آموزش آزادگان از معلمان و کادر اداری خبره استفاده خواهد شد.

تبصره - اولویت در تامین کادر آموزشی آزادگان با مستخدمین رسمی(موظف)میباشد.

ماده 5 - برنامه ها و نظام آموزشی آزادگان مطابق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش می باشد.

ماده 6 - تعداد ساعات تدریس در هر درس در هر نیم سال ( 2 ) برابر ساعت تعیین شده برنامه مصوب خواهد بود و در ترم تابستانی ( 4 ) برابر ساعت تعیین شده می باشد.

تبصره - در مورد اجرای برنامه هنرستانها برنامه ریزی ویژه ای متناسب با وضعیت جسمی و روحی آزادگان توسط ستاد هماهنگی رزمندگان و آزادگان وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی ستاد رسیدگی به امور آزادگان تنظیم و اجرا خواهد شد.
ماده 7 - ثبت نام آزادگان در مدارس مربوط براساس دارا بودن سوابق و پرونده های تحصیلی پایه قبلی و یا برمبنای امتحانات تعیین پایه تحصیلی ویژه آزادگان ، میباشد.

ماده 8 - آزادگان می توانند در ابتدای هر نیم سال تحصیلی برای امتحانات دروسی که آمادگی دارند شرکت نمایند و در صورت قبول شدن ، از انتخاب آن درس یا دروس و شرکت در کلاسهای مربوط در آن سال تحصیلی ، معاف خواهند بود.

ماده 9 - آزادگان می توانند در دوره متوسطه حداکثر ( 2 ) بار بدون شرکت در امتحانات مربوط تغییر رشته دهند.

ماده 10- آزادگان مجازند تا کسب مدرک دیپلم طبق مفاد این آئین نامه در مدارس مربوط ، ادامه تحصیل دهند
ماده 11 - ضوابط و مقررات اداری و مالی آموزش آزادگان توسط ستاد هماهنگی امور رزمندگان و آزادگان وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی ستاد رسیدگی به امور آزادگان تدوین و توسط وزیر آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
اعتبار مورد نیاز اجرای این آئین نامه در بودجه سالیانه آموزش و پرورش منظور خواهد شد.

ماده 12 - دستورالعملهای آموزشی آزادگان توسط ستاد هماهنگی امور رزمندگان و آزادگان وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی ستاد رسیدگی به امور آزادگان تدوین و توسط وزیر آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir