بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاح آئین‌نامه اجرایی انتخابات شوارهای اسلامی شهر و شهرک

۱۳۸۵/۷/۱۵
شماره83358/ت/35013هـ

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پیشنهاد شماره61/6/1/12553 مورخ9/2/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (95) الحاقی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
آئین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک موضوع تصویب‌نامه شماره 18467/ت26735هـ مورخ24/4/1381 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
1ـ با توجه به ماده(1) مکرر الحاقی به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب6/7/1382، در عنوان آیین‌نامه اجرایی مزبور و کلیه مواد و تبصره‌های مربوط، کلمه «شهرک» حذف می‌گردد.
2ـ ماده(3) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده3ـ اولین جلسه رسمی شوراها در همان تاریخ مذکور در ماده(3) قانون تشکیل خواهد شد.
3ـ عبارت «ماده (31) قانون» در تبصره ماده(3) به عبارت «مواد(31)، (83) و (84) قانون» اصلاح می‌گردد.
4ـ متن زیر جایگزین ماده (6) و تبصره آن می‌گردد:
ماده6 ـ در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر یا برابر با تعداد اعضای اصلی باشد، انتخابات برگزار نخواهد شد.
5 ـ در ماده(5) شماره(13) به (12) تغییر می‌یابد و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:
تبصره ـ در اجرای تبصره ماده(7) قانون، مرکز آمار ایران موظف است جمعیت هر شهر را طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به وزارت کشور اعلام نماید.
6 ـ تبصره ماده(8) به عنوان تبصره(1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره(2) به‌ماده(8) الحاق می‌گردد:
تبصره2ـ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور برعهده وزیر کشور است.
7ـ ماده(9) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده9ـ فرماندار موظف است در اجرای مواد(3) و (16) قانون پس از تأیید نهایی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن بلافاصله پس از پایان دوره قبل از اعضای اصلی شورا دعوت نماید در اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود، نسبت به انتخاب هیئت رییسه شورا اقدام نمایند.
8 ـ در ماده(10) عبارت «ماده(9) قانون» به عبارت«ماده(8) قانون» اصلاح می‌گردد.
9ـ متن زیر جایگزین ماده(15) می‌شود:
ماده15ـ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد به تشخیص و دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی و حتی‌الامکان با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر یک از انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
10ـ ماده(23) حذف و متن زیر به عنوان ماده(21) به آیین‌نامه یادشده الحاق و شماره مواد (21) و (22) به شماره‌های (22) و (23) تغییر می‌یابد:
ماده21ـ در اجرای ماده(86) قانون، وزارت کشور موظف است اعتبار موردنیاز برای پرداخت حق‌الزحمه به کلیه افرادی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می‌نمایند اعم از مشاغل آزاد، دولتی و بازنشستگان را برآورد و برای تصویب و تأمین اعتبار به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
11ـ ماده(23) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده23ـ فرماندار موظف است در اجرای تبصره(1) ماده(32) قانون، به منظور تعیین معتمدان اصلی و علی‌البدل عضو هیئت اجرایی شهرستان (30) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب نماید.
12ـ ماده(24) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده24ـ فرماندار موظف است بلافاصله از معتمدان منتخب، اعضای اداری هیئت اجرایی و هیئت نظارت به طور کتبی دعوت نماید. معتمدان حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان (20نفر از 30نفر) از بین خود، هشت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب و مراتب را صورتجلسه می‌نمایند.
13ـ در ماده(27) عدد(7) به عدد(8) تغییر می‌یابد.
14ـ در ماده(29) عبارت «و هیئت نظارت شهرستان را در جریان مراحل و امور انتخابات قرار دهد» در انتهای آن اضافه می‌شود.
15ـ ماده(32) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده32ـ فرماندار موظف است در اجرای ماده(40) قانون، پس از وصول اسامی اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید و از ایشان برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت نماید.
تبصره ـ به منظور جلوگیری از هرگونه خلل در برگزاری برنامه‌های روز ثبت‌نام و اخذ رأی، هیئت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عدم حضور هر یک از اعضای شعبه، بلافاصله فرد جایگزین به محل شعبه اعزام گردد.
16ـ ماده(34) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده34ـ فرماندار موظف است برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی، یک نفر نماینده که باید حتی‌الامکان از کارمندان دولت باشد، از طرف خود تعیین و نسبت به‌صدور حکم وی اقدام نماید و برای تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأی و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی با تعیین تاریخ و محل مراجعه، از وی و اعضای شعبه برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت نماید.
تبصره ـ به منظور جلوگیری از هرگونه خلل در برگزاری برنامه‌های روز ثبت نام و اخذ رأی، فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان خود، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین را به محل شعبه اعزام نماید.
17ـ ماده(35) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده35ـ هیئت اجرایی موظف است پس از حضور نمایندگان فرماندار و اعضای شعب در جلسه توجیهی برنامه ثبت نام و اخذ رأی و قرائت و شمارش آرا و سایر آموزشهای لازم، صندوق اخذ رأی و تعرفه و برگ رأی و مهر انتخابات و سایر وسایل موردنیاز را به نمایندگان فرماندار تحویل دهد. هیئت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شعب ثبت نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذ رأی آماده به کار شوند و مسئولان شعبه در محل حاضر باشند.
تبصره ـ نمایندگان فرماندار موظفند بلافاصله پس از حضور در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی، صندوق و تعرفه و برگهای رأی و سایر وسایل و لوازم موردنیاز را در اختیار رییس شعبه قرار دهند.
مسئولیت حفظ و حراست از برگهای رأی به منظور جلوگیری از خروج آنها از محل شعبه اخذ رأی به عهده اعضای شعبه می‌باشد.
18ـ در ماده(45) بعد از عبارت «دو نسخه تصویر کلیه صفحه‌های شناسنامه» عبارت، «اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا مدرکی دال برمشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی» اضافه می‌گردد.
19ـ در ماده(47) عبارت « در دو نسخه» حذف و واژه «داوطلب» بعد از واژه « سجلی» اضافه می‌شود.
20ـ تبصره(1) ماده(50) حذف و شماره تبصره(2) به تبصره(1) تغییر می‌یابد و یک تبصره به عنوان تبصره(2) به شرح زیر به ماده یادشده الحاق می‌گردد:
تبصره2ـ عدم ارسال هرگونه پاسخ توسط مراجع مذکور در ماده(46) قانون در مهلت مقرر، به منزله فقدان هرگونه سوابق سوء داوطلبان در آن مراجع محسوب می‌گردد.
21ـ در ماده(52) عبارت «نظریه خود را بطور کتبی به فرماندار اعلام نماید» به عبارت « نظریه خود را مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیت آنان توسط هیئت اجرایی رد شده است، به صورت کتبی به فرماندار اعلام نماید» تغییر می‌یابد و تبصره ماده یادشده به عنوان تبصره(1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره(2) به‌آن اضافه می‌گردد:
تبصره2ـ چنانچه هیئت نظارت شهرستان درباره داوطلب یا داوطلبان مذکور نظر خود را در مهلت مقرر اعلام ننماید، نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
22ـ ماده(53) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده53 ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیئت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید یا رد تصمیمات هیئت اجرایی شهرستان در خصوص رد صلاحیت داوطلبان و همچنین با رعایت تبصره ماده(52) بلافاصله مراتب تأیید یا رد صلاحیت هر یک از داوطلبان را بطورکتبی به داوطلب تأیید یا رد صلاحیت شده ذی‌ربط اعلام نماید.
تبصره ـ داوطلبان رد صلاحیت شده ظرف چهار روز پس از دریافت نظریه هیئت اجرایی به استناد تبصره(1) ماده(50) قانون می‌توانند ضمن درخواست دلایل رد صلاحیتشان، شکایت خود را به هیئت نظارت استان تسلیم نمایند.
23ـ تبصره ماده(54) به عنوان تبصره(1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره(2) به‌ماده(54) الحاق می‌گردد:
تبصره2ـ رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف ـ مصوب1378ـ در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و ابلاغ مراتب رد صلاحیت به داوطلبان ذی‌ربط الزامی است.
24ـ در ماده(55) پس از عبارت «مراتب را» عبارت «به منظور انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی» اضافه می‌گردد.
25ـ بندهای ذیل ماده(62) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (1) و (2) و (3) آن ابقا و سه تبصره به شماره‌های (4)، (5) و (6) به آن الحاق می‌گردند:
1ـ نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع
2ـ دیوارنویسی، راه‌اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.
3ـ اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.
4ـ استفاده از صدا و سیما و میز خطابه به نمازجمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.
5 ـ فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری.
6 ـ استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور.
7ـ فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود.
8 ـ الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها برروی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات دولتی و صندوقهای پست، باجه‌های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوی راهنما. مأموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند.
شهرداریها موظفند با استفاده از امکانات نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند.
9ـ تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان.
10ـ پاره‌ یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد.
11ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.
تبصره4ـ استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذی‌صلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها بلامانع است.
تبصره5 ـ استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70*100 سانتیمتر ممنوع است.
تبصره6 ـ شرکت پست در چارچوب اساسنامه خود می‌تواند در امر توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نماید.
26ـ ماده(63) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده63 ـ مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد، در این صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در مهلت مجاز تبلیغات می‌باشد.
تبصره ـ مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها مکلفند به‌نحوی اقدام نمایند که فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.
27ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده(65) الحاق می‌گردد:
تبصره ـ ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنها مندرج در مواد فصل پنجم این آیین‌نامه در آن ساماندهی و انجام می‌پذیرد و هر داوطلب تنها می‌تواند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید.
28ـ عنوان فصل ششم به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
فصل ششم ـ برنامه روز اخذ رأی و شمارش و قرائت آرا و اعلام نتیجه اخذ رأی
29ـ در ماده(67) دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌شود:
تبصره1ـ چنانچه صندوق اخذ رأی به گونه‌ای ساخته شده باشد که نیازی به لفاف نداشته باشد، پس از بستن آن فقط محل یا محلهای تعیین شده بر روی صندوق در مراحل مختلف برنامه اخذ رأی با مهر انتخابات لاک و مهر (پلمب) خواهد شد.
تبصره2ـ در اجرای ماده(66) قانون در صورت اعزام بازرس یا بازرسان ثابت وزارت کشور به شعب ثبت نام و اخذ رأی، آنان موظفند در کلیه مراحل برنامه روز اخذ رأی و قرائت و شمارش آرا و اعلام نتایج و تنظیم صورتجلسه حضور یافته و تمامی نسخه‌های صورتجلسه شعبه را امضا کنند.
30ـ در ماده(67) در کلیه مواردی که عبارت«لاک و مهر» آمده است، کلمه «(پلمب)» به آن اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir