بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون هواي پاك مصوب 1397/06/21با اصلاحات و الحاقات بعدي

هیأت وزیران در جلسه 21 /6 /1397 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست (با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران) و به استناد تبصره (3) ماده (17) قانون هوای پاک - مصوب 1396 - تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون هوای پاک - مصوب 1396 -
ب - سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
پ - شرکت های بازرسی: شرکت های بازرسی معاینه فنی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

ماده 2- مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مکلفند نسبت به معاینه فنی موتورخانه ها و سایر سامانه های احتراقی خود و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد ایران برابر استاندارد مربوط اقدام نمایند. بازه های زمانی معاینه فنی مذکور نباید از زمان یک سال مقرر در قانون بیشتر باشد.

ماده 3- تعرفه هزینه های انجام معاینه های فنی موضوع این آیین نامه بر اساس نفر - ساعت کار کارشناسی لازم به تفکیک موتورخانه و سایر سامانه های احتراقی به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب شورای عالی استاندارد مطابق با بند (7) ماده (35) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- می رسد.

تبصره - تأمین هزینه معاینه فنی موضوع این آیین نامه بر عهده ذی نفع موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون می باشد.

ماده 4- شرکت های بازرسی موظفند بلافاصله پس از سنجش آلاینده ها و تطبیق نتیجه با استاندارد مربوط، نسبت به تهیه و ارسال گزارش آن به سازمان ظرف دو روز کاری اقدام نمایند. سازمان موظف است ظرف سه روز کاری پس از وصول گزارش شرکت های مذکور به ذی نفع موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون به جهت ضرورت رفع آلودگی در مهلتی که برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان تعیین می شود تذکر کتبی دهد. درصورت عدم اقدام ذی نفع مذکور در مهلت مقرر، سازمان موظف است ظرف سه روز کاری مراتب را به مراجع ذیصلاح جهت اعمال مجازات و جرایم مربوط برابر ماده (17) قانون اعلام نماید.

ماده 5- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است سامانه اطلاعات تحت وب برای ثبت اطلاعات متقاضیان، اطلاعات گزارش های معاینه فنی و اقدامات اصلاحی برای نظارت بر اجرای معاینه فنی را با قابلیت دسترسی سازمان و شرکت ملی گاز ایران به اطلاعات سامانه مذکور ایجاد نماید.

تبصره 1- بانک اطلاعات اولیه این سامانه شامل مشخصات مشترک از قبیل شماره اشتراک، نشانی و نوع سامانه احتراقی مورد استفاده، توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه و به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه می شود.

تبصره 2- گزارش های ادواری با توجه به اطلاعات سامانه، توسط سازمان تولید و به عنوان مرجع اطلاعات لازم جهت اعمال جرایم و تشویق های موضوع این آیین نامه استفاده خواهد شد.

ماده 6- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تهیه، به روزرسانی و اجرای برنامه توسعه شرکت های بازرسی، به نحوی در ساماندهی شرکت های مذکور اقدام نماید که هیچ گونه تأخیری در انجام معاینات فنی دوره ای موضوع قانون ایجاد نشود. همچنین سازمان یاد شده موظف است ضمن نظارت بر فعالیت شرکت های بازرسی درصورت مشاهده تخلف، علاوه بر برخورد قانونی مربوط، نسبت به بررسی مجدد صلاحیت آنها و در صورت لزوم لغو آن اقدام نماید.

ماده 7- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پیشنهاد سازمان، به منظور تشویق بهره برداران موضوع ماده (17) قانون به رفع آلودگی مربوط، ردیف مستقلی از محل منابع ماده (33) قانون، در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا در صورت اخذ گواهی تطابق با استاندارد در معاینات فنی دوره ای موضوع ماده (2) این آیین نامه، به صورت حداقل دو دوره متوالی یا کاهش انتشار آلاینده ها از موتورخانه ها و سایر سامانه های احتراقی از طریق استفاده از مشعل ها و دیگ های با انتشار پایین آلاینده ها (مانند دیگ های چگالشی و مشعل های پیش آمیخته)، استفاده از سامانه واپایش (سیستم کنترل) هوشمند احتراق مشعل و یا استفاده از انواع فناوری (تکنولوژی) جذب آلاینده ها در دودکش (مانند پالایشگر (فیلتر)ها و کاتالیزگر (کاتالیست‌)ها)، بخشی از هزینه بازرسی مجدد تأمین و پرداخت شود.
تعیین مصادیق این ماده بر اساس دستورالعمل سازمان مشخص خواهد شد.

ماده 8- سازمان موظف است دستورالعمل ارایه تسهیلات موضوع ماده (33) قانون از محل صندوق ملی محیط زیست را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 9- بهره برداران موضوع ماده (17) قانون که حدود مجاز انتشار آلاینده ها را رعایت نکنند، درصورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان انجام ندهند، حسب مورد مشمول جریمه مطابق تبصره های (1) و (2) ماده (17) قانون می شوند.

ماده 10- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان می باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir