بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1394/11/14

هیئت وزیران در جلسه 14 /11 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389 - ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – نیروگاه غیردولتی : نیروگاه های غیر دولتی تولید برق از منابع انرژی تجدید پذیر و پاک از جمله زیست توده، بادی، خورشیدی، تولید برق از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمایی، آبی کوچک تا ظرفیت (10) مگاوات، دریایی و سایر انواع فناوری ها در مقیاس های مختلف که متصل به شبکه انتقال و توزیع برق وابسته و تابعه وزارت نیرو می باشند.

ب – نرخ پایه : نرخ خرید تضمینی بلند مدت برق به ازای هر کیلو وات ساعت در زمان انعقاد قرار دادهای خرید تضمینی از نیروگاه غیر دولتی.

پ - متوسط قیمت تبدیل انرژی: کل ارزش معاملاتی نیروگاه های حرارتی در بازار عمده فروشی منهای کل هزینه سوخت نیروگاه های مذکور تقسیم بر کل انرژی تحویلی آنها به بازار عمده فروشی در طول سال قبل شمسی که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می شود.

ت – صرفه جویی حاصل از کاهش انتشار آلاینده ها و مصرف آب : میزان کاهش هزینه های زیست محیطی و اجتماعی که به دلیل استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر و پاک و کاهش انتشار آلاینده های محلی و جهانی و کاهش مصرف آب به دست می آید و رقم آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.

ث – نرخ خدمات انتقال: کل ارزش معاملاتی بابت انتقال به شرکت های برق منطقه ای تقسیم بر کل انرژی تحویل شده به شبکه توزیع در طول سال قبل شمسی که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می شود.

ج – متوسط بازده نیروگاه های حرارتی: ارزش حرارتی انرژی الکتریکی تحویلی نیروگاه های حرارتی به شبکه تعیین شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران تقسیم بر ارزش حرارتی سوخت مصرفی آنها تعیین شده توسط وزارت نفت در طول سال قبل شمسی که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می شود.

چ – سازمان : سازمان انرژی های نو ایران.

ماده 2 – وزارت نیرو موظف است نرخ های خرید تضمینی برق از انواع نیروگاه غیر دولتی را به گونه ای اعلام نماید که متوسط وزنی آنها با نرخ پایه برابر گردد.

تبصره 1 – نرخ پایه برابر مجموع متوسط قیمت تبدیل انرژی به علاوه صرفه جویی حاصل از کاهش انتشار آلاینده ها به علاوه ارزش سوخت صرفه جویی شده می باشد.

تبصره 2 – ارزش سوخت صرفه جویی شده به ازای هر کیلو وات ساعت بر اساس رابطه زیر محاسبه می گردد:


قیمت سوخت صرفه‌جویی شده ×
ارزش حرارتی یک کیلوولت ساعت برق
= ارزش سوخت صرفه‌جویی شده به ازای هر کیلوولت ساعت برق

متوسط بازده نیروگاههای حرارتی × ارزش حرارتی یک مترمکعب گاز طبیعیدر رابطه مذکور، قیمت سوخت صرفه جویی شده برابر با متوسط وزنی قیمت فوب (FOB) خلیج فارس سوخت مایع مصرفی نیروگاه های حرارتی کشور در طول سال قبل شمسی خواهد بود.
تبصره 3 – چنانچه نیروگاه غیر دولتی برق تولیدی خود را سطح شبکه توزیع عرضه نماید، نرخ خدمات انتقال به نرخ خرید تضمینی برق آن نیروگاه اضافه می شود.

تبصره 4 – تأمین هزینه اتصال به شبکه برای مولدین با ظرفیت توان تا سقف ظرفیت انشعاب مشترک، برعهده سازمان می باشد.

ماده 3 – نرخ پایه قرار داد خرید برق از نیروگاه غیردولتی در زمان پرداخت بر اساس ضریب زیر تعدیل و در پرداخت صورتحساب های ماهانه مورد عمل قرار می گیرد:


ɑ - 1


متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یکساله قبل از زمان پرداخت×
ɑ


شاخص قیمت خرده‌ فروشی در ابتدای سال پرداخت=
ضریب تعدیل

متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یکساله قبل از شروع بهره‌ برداری
شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال ابتدای بهره ‌برداریدر ضریب یاد شد، (a) عددی بین پانزده صدم و سه دهم به انتخاب سرمایه گذار خواهد بود.
ماده 4 – مدت قرارداد خرید تضمینی برق با تشخیص وزارت نیرو و حداقل برابر طول عمر مفید هر نوع نیروگاه غیردولتی تعیین می شود.

ماده 5 – به منظور ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق از پسماند، مبلغ نهایی قابل پرداخت خرید برق تجدید پذیر از نیروگاه های غیر دولتی موضوع این آیین نامه، در ضریب افزاینده ای که توسط کار گروهی با مسؤولیت وزارت نیرو و عضویت وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعیین می گردد، ضرب می شود.

تبصره 1 – محاسبه ضریب افزاینده موضوع این ماده صرفاً شامل آن دسته از نیروگاه های غیر دولتی می شود که طرح توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها پیش از احداث به تأیید کار گروه فوق الذکر برسد.

تبصره 2 – تحویل پسماند مورد نیاز نیروگاه های غیر دولتی مذکور به صورت رایگان توسط شهرداری انجام می شود. سایر ضوابط اجرایی این ماده نیز توسط کار گروه مذکور ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 6 – به منظور تشویق توسعه دانش فنی بومی و حمایت از ساخت داخل، نرخ پایه می تواند برای نیروگاه های غیر دولتی برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل حداکثر تا سی درصد متناسباً افزایش یابد.

تبصره- دستورالعمل نحوه تعیین میزان افزایش نرخ پایه موضوع این ماده شامل فهرست راهنما برای تعیین سهم وزنی دانش فنی، طراحی و ساخت داخل به تفکیک اجزا و تجهیزات اصلی نیروگاه غیر دولتی توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود.

ماده 7- منابع مالی مورد نیاز برای خرید برق از تولید کنندگان موضوع این آیین نامه از منابع پیش بینی شده در تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تأمین می شود.

تبصره- استفاده از منابع بلاعوض دولتی ناشی از صرفه جویی سوخت مصرفی موضوع این آیین نامه منوط به عدم استفاده احداث کننده نیروگاه غیر دولتی از سایر منابع مشابه از جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای احداث نیروگاه می باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir