بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۳۸۷/۲/۱۶
شماره20788/ت34709ک

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 2/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 22975/1500 مورخ 14/12/1384 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
1ـ عبارت « سازمان تأمین اجتماعی» از تبصره (1) ماده (2) حذف می‌شود.
2ـ عبارت « سازمان بهزیستی کشور» از ماده (2) حذف می‌شود.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 14/2/1387 به تأییـد مـقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir