بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون استفساريه ماده 22 قانون مطبوعات ‌مصوب 1367/02/01

موضوع استفسار

‌با توجه به اینکه تصویب آئیننامه اجازه ورود و خروج مطبوعات و نشریات مطابق بند 20 ماده 2 قانون اخیر التصویب اهداف و وظایف وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی بعهده هیأت وزیران محول گردیده آیا تقدیم لایحه ضوابط ورود خروج مطبوعات موضوع ماده 22 قانون مقدم التصویب ‌مطبوعات ضرورت دارد یا خیر؟

نظر مجلس
‌ماده واحده - ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیله وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورای‌ اسلامی به تصویب برسد ولی بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیرمشکوک‌ است که باید آئیننامه آن بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد،‌ علیهذا این دو قانون از لحاظ موضوع با هم فرق دارند. ‌

استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 24 /2 /1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir