بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاح آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی

شماره 297493/ت44453هـ

سازمان تربیت بدنی ـ وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1389 بنا به پیشنهاد شماره 89415/1 مورخ 11/12/1388 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (2) ماده (5) اصلاحی قانون هواپیمای کشوری ـ مصوب 1367ـ تصویب نمود:

آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی موضوع تصویب‌نامه شماره 87161/ت35369هـ مورخ 31/5/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ در بند (م) ماده (1) عبارت « ـ ورزشی» حذف می‌شود.

2ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ن) به ماده (1) اضافه می‌شود:

ن ـ باشگاه ورزشهای هوایی: باشگاه ورزشی که به منظور تعلیم و توسعه رشته‌های ورزشی هوایی (از قبیل پاراگلایدر، پاراموتور، پاراسل، کایت و چتربازی)، نحوه آموزش و استفاده از تجهیزات و وسایل ورزشهای هوایی، طبق استانداردهای پذیرفته شده ملی و بین‌المللی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی پس از تأیید سازمان با مجوز سازمان تربیت‌بدنی مـطابق قانون اجـازه تأسیس باشـگاه ورزشـی و ورزشـگاه توسـط مردم با نـظارت دولـت ـ مصوب 1369ـ و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس و اداره می‌شود.

3ـ در ماده (42) عبارت « ـ ورزشی» حذف می‌شود.

4ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (42) اضافه و تبصره آن به عنوان تبصره (1) تلقی می‌شود:

تبصره2ـ ضوابط تأسیس، وظایف، مسئولیتها و نحوه صدور پروانه تأسیس و مجوز فعالیت باشگاههای ورزشهای هوایی براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب سازمان تربیت بدنی و سازمان می‌رسد.
تهران، عباس آباد، تقاطع خیابان شهید بهشتی و مفتح، روبروی بوستان افرا، پلاک ۴۴۲ ، طبقه ۳
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir