بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات

۱۳۸۶/۱۲/۱۹
شماره 206491/ت39195هـ

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره124500/ت37513هـ مورخ6/8/1386 عبارت « از برگزاری مناقصه مستثنی می‌باشند» جایگزین عبارت « با ترک تشریفات مناقصه انجام می‌گیرد.» می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir