بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ضوابط ملی آمایش سرزمین

۱۳۸۵/۷/۱۸
شماره 80051/ت35791هـ

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 13886/1 مورخ 22/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (13) تصویب‌نامه شماره 41279/ت31611هـ مورخ 4/9/1383 موضوع ضوابط ملی آمایش سرزمین، پس از عبارت « رفاه و تأمین اجتماعی» عبارت « و فرهنگ و ارشاد اسلامی» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir