بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی

۱۳۸۷/۵/۶
شماره4320/87/1

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ 5/5/1387 به تأیید و توشیح ریاست معظم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه

اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی
مواد 5 و 6 آیین‌نامه مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده5 ـ برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (10) ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
ماده6 ـ این آیین‌نامه در 6 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید.
ماده7ـ حذف می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir