بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاحیه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

۱۳۹۰/۲/۵
شماره5979/419

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به وجود اشکالاتی در متن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موارد ذیل برای اصلاح در متن قانون ارسال می‌گردد.

1ـ در بند (الف) ماده (46) در عبارت « با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و. . . »، کلمة « مناسب» اضافه است.
2ـ در ماده (82) آخرین بند به علت تکرار عنوان از بند « د» به بند « هـ» اصلاح گردد.
3ـ در پاراگراف دوم ماده (84) عبارت « اموال و داریی‌های این صندوق. . . »، کلمة « داراییهای» صحیح است.
4ـ در تبصره ماده (109) عبارت « جزئاً و کلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده»، عبارت « مصرف ثانویه» صحیح است.
5 ـ در تبصره (2) ماده (120) عبارت « براساس ضوابط آن مرکز»، کلمة « مراکز» صحیح است.
6 ـ در بند (ب) مـاده (178) عبارت « شـورای برنامـه‌ریزی و توسعة استان» صحیح است.
7ـ در تبصره ماده (198) عبارت « به تصویب هیأت وزیران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح» صحیح است.
8 ـ در پاراگراف سوم ماده (228) عبارت « آئین‌نامة اجرائی این بند»، عبارت « این ماده» صحیح است.
9ـ عناوین قوانین، تاریخ تصویب و اسامی سازمانهای موردالاشاره در مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شرح پیوست اصلاح گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir