بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاحیه ماده (13) اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ مصوب1359

شماره284988/ت46046هـ

وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 97560 مورخ 7/10/1389 وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:

1ـ در ماده (13) اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ مصوب 1359ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش می‌یابد.

2ـ در تبصره ماده یادشده عبارت « که ریاست هیئت‌مدیره را نیز برعهده دارد» حذف می‌شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره41482/30/89 مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir