بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و

قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و
برات و چک‌هائی که امکان وصول وجه و یا اقامه دعوی
نسبت به آنها در مناطق جنگی وجود ندارد
مصوب 4/12/1360

ماده واحده - 1- از تاریخ تصویب این قانون در مناطق جنگی دارندگان سفته و برات و ضمانت‌نامه‌های بانکی و چک‌هائی که سر رسید آنها از تاریخ 31/6/1359 به بعد می‌باشد و امکان وصول وجه یا اقامه دعوی نسبت به آنها وجود ندارد می‌توانند با ایداع هزینه واخواست به صندوق دادگستری طرح دعوی نمایند ایداع هزینه مزبور به منزله واخواست این اسناد تلقی می‌گردد.
2- در مورد چک‌ها اگر شعب بانک‌ها در مناطق جنگی واقع شده باشند، سرپرستی‌های منطقه و یا واحدهائی که تکالیف این قبیل شعب را انجام می‌دهند و یا مراکز بانک‌ها می‌توانند گواهی عدم پرداخت صادر نمایند.
3- کلیه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های مناطق جنگی است قابل طرح در دادگاه‌های مرکز می‌باشد و کلیه دادگاه‌های مرکز در این گونه موارد مکلف به رسیدگی می‌باشند.
4- تعیین مناطق جنگ زده با وزارت کشور می‌باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir