بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی

۱۳۸۷/۳/۵
شماره33053/ت38196هـ

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/74180 مورخ 11/6/1386 وزارت کشور و به استناد مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب1376ـ آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
ماده1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ 1/4/1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند.
ماده2ـ دستگاههای مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات می‌باشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.
تبصره ـ با توجه به کارکرد الکترونیک بارکدهای چاپ شده در کارتها، دستگاههای یادشده می‌توانند برای افزایش دقت و سرعت از بارکد خوان استفاده نمایند.
ماده3ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی موظفند از تاریخ 1/4/1387 ثبت نام دانش‌آموزان، دانشجویان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بالای شانزده سال را با ارائه کارت شناسایی ملی به انجام رسانند.
ماده4ـ دستگاههای مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 سامـانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی تشکیل و سامان دهنـد که هر فـرد با شمـاره ملی قابل شناسایی بوده و گردش اطلاعات کارت شناسایی ملی اشخاص (شامل مشخصات فردی، شماره ملی و کدپستی) بین دستگاههای ذی‌صلاح بر مبنای شماره ملی انجام شود.
تبصره ـ گردش اطلاعات مذکور بین دستگاههای یادشده مطابق دستورالعملی خواهدبود که حسب مورد به امضای بالاترین مقام دستگاههای مربوط می‌رسد.
ماده5 ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات لازم درخصوص ویژگیهای کارت شناسایی ملی و نحوه تشخیص اصالت آن را جهت آشنایی کارکنان دستگاههای ذی‌ربط با رعایت طبقه‌بندی لازم در اختیار آنان قرار دهد.
ماده6 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور درخصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به کلیه هموطنان در داخل و خارج از کشور جهت کاربردی نمودن کارت شناسایی ملی همکاری لازم را معمول دارند.
ماده7ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانها و شهرستانها مکلفند امکان دسترسی بر خط به آمار و اطلاعات فعالیتهای خود را به ترتیب برای استاندار و فرماندار فراهم نمایند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزیر کشور تهیه و به تأیید رییس‌جمهور می‌رسد.
ماده8 ـ وزارت کشور موظف است اعتبار مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در بودجه سنواتی سازمان ثبت احوال کشور پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نماید.
ماده9ـ اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی صادره طی سال 1380 تا پایان سال 1389 و کارتهای صادره طی سال 1381 تا پایان سال 1390 تمدید می‌گردد.
ماده10ـ ارائه اطلاعات تحصیل شده به موجب این آیین‌نامه به غیر از مراکز و اشخاصی که قانون تعیین کرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب1375ـ خواهدبود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir