بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

تصویب¬نامه راجع به حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت¬های بدنی هر نفر در هر حادثه

تصویب¬نامه مصوب 12/9/1385
شماره 116024/ت36358هـ
18/9/1385

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 25285 مورخ 5/9/1385 بیمه مرکزی ایران و به استناد صل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (6) قانون بیمه اجبار مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1347- تصویب نمود:

1- حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت¬های بدنی هر نفر در هر حادثه، معادل مبلغ ریالی ارزان¬ترین نوع دیه یک مرد مسلمان در ماه¬های حرام که همه ساله توسط مقامات ذی¬ربط تعیین می¬گردد خواهد بود. تعهد شرکت-های بیمه در مورد تعداد زیان¬دیدگان خارج از وسیله نقلیه نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خواهد بود.
2- حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت¬های مالی اشخاص ثالث در هر حادثه معادل ده میلیون‌ (10،000،000) ریال خواهد بود.
3- با توجه به بند (4) ماده (17)‌ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه¬گری - مصوب 1350- شورای عالی بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب¬نامه، تعرفه حق بیمه انواع وسایل نقلیه موضوع قانون یادشده را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید. تعرفه یادشده باید به نحوی تعیین شود که موجب افزایش احتیاط و کاهش بی¬احتیاطی در رانندگی گردد.
این تصویب¬نامه دو ماه پس از ابلاغ لازم¬الاجرا خواهد بود و از تاریخ یادشده مصوبات مغایر با آن لغو می¬گردد.
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir