بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

تصویب‌نامه راجع به نامگذاری آزادراه زنجان ـ تبریز به آزادراه پیامبر اعظم (ص)

۱۳۸۵/۹/۲۵
شماره101863/ت36350هـ

وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ19/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 16861/11 مورخ 22/8/1385 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آزاد راه زنجان ـ تبریز به آزاد راه پیامبر اعظم (ص) تغییر نام می‌یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir