بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 10414

شماره 10414/86/1
10/10/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً‌ تصویر بخشنامه شماره 10414/86/1- 10/10/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- محسن محدث

بخشنامه به دادگستری های استان و شهرستان و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره 14491/82/1- 10/9/1382، با توجه به نزدیک شدن انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نظر به این که علاوه بر وظیفه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت در ماده 17 قانون اصلاح قانون انتخابات،‌ وظایف و اقدامات دیگری در مواد 48، 66، 67 و تبصره آن بنا به مورد بر عهده ی دادستانی کل و تشکیلات قضایی حوزه های انتخابیه مقرر گردیده است که لزوم تشریک مساعی به منظور تسریع در رسیدگی ها، پاسخگویی به استعلامات و پیشگیری از وقوع جرائم آمادگی بیشتری را ایجاب می نماید، از این رو مقتضی است در این دوره نیز مانند دوره پیش بر اساس بخشنامه مزبور اقدام و تدابیر مناسب اتخاذ تا مشکلی ایجاد نگردد.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir