بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 17988

شماره 17988/85/1
16/10/1385

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 17988/85/1- 16/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره م/6763/1- 22/4/1374 در مورد اسکناس های مجعول:
به منظور تمرکز آمار و اطلاعات و بررسی های فنی و تخصصی و نیز تکمیل آرشیو جعل اسناد بانکی اقتضاء دارد در مواردی که مراجع قضایی به موضوع اسکناس ها و چک های مسافرتی مجعول رسیدگی می نمایند، پس از طی مراحل قضایی به جای صدور دستور امحای آن ها اسناد مجعول را به همراه نتیجه رسیدگی، مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و تحویل نمایند.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir