بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 17992

شماره 17992/85/1
16/10/85

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

تصویر بخشنامه شماره 17992/85/1- 16/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوان عالی کشور و مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور، سازمان زندان ها
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی و پرهیز از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان لازم است:‌ رؤسای کل دادگستری استان ها با همکاری مدیران کل سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی هر استان و سایر مراجع ذیربط جهت بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل شوراهای حل اختلاف تربیتی اتخاذ نمایند تا:
الف- در کلیه حوزه های قضایی که کانون اصلاح و تربیت وجود دارد شورای حل اختلاف برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال در محل کانون اصلاح و تربیت تشکیل گردد.
«در حوزه های فاقد کانون، شعبه ویژه شورای حل اختلاف برای این منظور در محل مناسب اختصاص داده شود.»
ب- اعضای شورای حل اختلاف ویژه امور اطفال و نوجوانان علاوه بر متأهل بودن و داشتن فرزند باید دارای:
1- حداقل 40 سال تمام سن.
2- تحصیلات مربوط با رشته روان شناسی مددکار اجتماعی.
3- دو سال سابقه فعالیت در شورای حل اختلاف و توانایی و اهتمام در ایجاد صلح و سازش باشند.
اعضای شورای حل اختلاف باید دوره آموزشی مربوط به آیین دادرسی (مدیریت امور شوراها، امور تربیتی و نحوه برخورد اطفال و نوجوانان را بر اساس برنامه آموزشی طی نمایند.)
پ- شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش تمامی مساعی و تلاش خود را به کار گرفته و می تواند از همکاری و مساعدت مراجع دیگر و اشخاص مصلح و مؤثر استفاده نماید.
ت- قضات مشاور شورای حل اختلاف از بین قضاتی که دارای 5 سال سابقه در محاکم خانواده و شعب ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و امور سرپرستی باشند انتخاب شوند.
تبصره:‌ مشاورین مذکور به مدت دو سال انتخاب و در طول مدت غیرقابل عزل و استعفاء‌ می باشند مگر این که به تشخیص رئیس کل دادگستری استان شرایط قانونی را از دست داده باشند.
ث- در اجرای مفاد این بخشنامه باید ترتیبی اتخاذ شود که بین دادگاه ویژه جرایم اطفال و نوجوانان، دادسرای مربوطه، کانون اصلاح و تربیت، انجمن حمایت از زندانیان، ستاد دیه حوزه مربوطه، سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها و نهادهای مددکاری و حمایتی و شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان ارتباطی هماهنگ و همکاری و تعامل همه جانبه ایجاد گردد.
ج- معاونت آموزش قوه قضائیه و دادگستری کل هر استان برنامه ادوار آموزشی مناسب را تهیه و با هماهنگی اجرا خواهند نمود.
چ- گزارش عملکرد شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان از طریق معاونت شوراهای حل اختلاف دادگستری هر استان به اداره کل امور استان ها و حوزه ریاست ارسال خواهد شد.
رؤسای کل دادگستری استان ها مسؤول اجرای این بخشنامه بوده و اداره کل امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضائیه مسؤول نظارت بر حُسن اجرای آن خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir