بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 18786

شماره 18786/85/1
3/11/1385

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 18786/85/1- 3/11/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

هر چند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 تأیید هویت یا تابعیت افراد در موارد تردید موجب اقدام طبق مقررات می باشد، لیکن در صورت نفی هویت یا تابعیت افراد احتمال سلب حقوق اساسی موضوع اصل 41 قانون اساسی و حقوق مدنی موضوع ماده 976 قانون مدنی در مورد افراد یاد شده وجود خواهد داشت که در هر حال رسیدگی به این امر حسب درخواست با محاکم ذی صلاح می باشد. محاکم مذکور ضمن رسیدگی به ادعای افراد، دلایل تصمیمات و نظرات کارشناسی شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ذیربط را مورد لحاظ قضایی قرار دهند و با رعایت همه جانبه اصول و مقررات قانونی ضمن احقاق حق افراد زمینه سوء استفاده افراد فرصت طلب برای تحصیل اسناد هویت و تابعیت ایرانی من غیرحق فراهم نشود.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir