بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 3406

شماره 3406/86/1
23/3/1386

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

نظر به این¬که بر اساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 «در پرونده¬های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین¬المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می¬شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می¬شود.»
مراتب به واحدهای قضایی یادآور می¬شود تا در رسیدگی به پرونده¬های مربوط به سال 1386 مفاد قانون را مدنظر قرار داده و در اجرای مرحله چهارم طرح امنیت اجتماعی که در نظر است با واردکنندگان و توزیع¬کنندگان مشروبات الکلی برخورد قاطع صورت گیرد، با نیروی انتظامی در حدود مقررات همکاری لازم به عمل آید.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir