بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 6101

شماره 6101/86/1
1/6/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 6101/86/1- 1/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می¬گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به محاکم و دوائر اجرای احکام

بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت طرف دعوی و محکوم¬علیه پرونده¬ای نبوده و صرفاً‌ در اجرای وظایف خود و مستنداً به بند (ک)‌ ماده 4 قانون تشکیل وزارت مذکور مصوب 1368 از حقوق نیروهای نظامی و سازمان¬هایی وابسته به آن¬ها در مراجع قضائی، دفاع کرده است پس از قطعیت رأی، اجرائیه علیه آن وزارت صادر و ابلاغ می¬گردد و واحدهای اجرائی نیز مبلغ محکوم¬به را از حساب¬های وزارت مرقوم در بانک¬ها توقیف و برداشت می¬نمایند که در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است،‌ در حالی که حکم و اجرائیه باید علیه طرف اصلی دعویی و نه مدافع صادر گردد.
مراتب به منظور امعان نظر دادگاه¬ها و توجه دوائر اجرائی ابلاغ می¬گردد تا در صدور آراء‌ و اجرائیه¬ها و اقدامات اجرایی دقت لازم به عمل آورید تا اقدامی برخلاف قانون انجام نگیرد.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir