بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 6219

شماره 6219/86/1
4/6/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 6219/86/1- 4/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به واحدهای قضایی و اداره کل شوراها

نظر به اهمیت دعاوی دولتی و لزوم اعمال دقت قضایی در رسیدگی به آن ها، از این به بعد مراجع قضایی مجاز به فرستادن این قبیل پرونده های له یا علیه دولت (اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و واحدهای تابع آن ها)‌ و نیز نیروی مسلح به شوراهای حل اختلاف نیستند و شوراها هم مکلفند نظایر مورد که پیش از این برای آن ها فرستاده اند و در جریان است به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شود و چنان چه پرونده ای ابتدائاً در شورا مطرح شده باشد به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال شود، تا بر اساس قوانین و توجه به اصل 139 قانون اساسی در محاکم مورد رسیدگی و صدور رأی مقتضی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir