بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 7424

شماره 7424/86/1
15/7/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 7424/86/1- 15/7/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.

بخشنامه به دادستان کل کشور- رؤسای کل دادگستری ها، دادستان ها و رؤسای واحدهای قضایی سراسر کشور

نظر به ضرورت توسعه حمایت های حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور و تحقیق در امور مربوط به وکالت-نامه های تنظیمی در نمایندگی ها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینه احراز صحت و سقم اسناد، مقرر است ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه دادستان کل کشور با استعلام از مراجع ذیربط، مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله را به صورت رسمی اعلام و در خصوص رفع اثر از بخشنامه های 11582/150، 91/794/68/140- 28/11/1368- 92/17276/73/140- 13/9/1373 صادره از سوی دادستان وقت کل انقلاب اسلامی اقدام نماید.
بدیهی است کلیه واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطلاعات همکاری لازم را خواهند داشت.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir