بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 8861

شماره 8861/86/1
23/8/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 8861/86/1- 23/8/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- محسن محدث

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره 22096/79/1 مورخ 25/12/1379 و تأکید بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجرای مدلول آن در دادگاه ها و دادسراها و نظر به اهمیت حفاظت از پرونده های مدنی و کیفری و مراقبت دائمی از محتویات آن ها، لازم است اصول حفاظتی و نگهداری از آن ها پیوسته مدّنظر متصدیان مربوط قرار داشته و از دسترسی افراد غیرمجاز به پرونده های قضایی جلوگیری گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارک و صورت جلسات و ادله استنادی طرفین از داخل آن ها و گم شدن یا ربوده شدن پرونده و اسناد ضمیمه آن، ضمن اقدام فوری به منظور شناسایی و تعقیب مرتکب و دستیابی به پرونده یا برگ های مفقود یا مسروق، رؤسای واحدهای قضایی و دادستان ها موظف اند مراتب را به حفاظت و اطلاعات اعلام کنند تا اقدام مناسب به عمل آورند.
رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir