بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

مصوب 8/4/1373 قوه قضائیه

به تجویز قسمت اخیر ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/72 مجلس شورای اسلامی آئین‌نامه اجرائی ماده 8 قانون مذکور مشتمل بر هفت (7) ماده به شرح زیر به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد:
ماده 1- سازمان پزشکی قانونی کشور که به اختصار در این آئین‌نامه سازمان نامیده می‌شود می‌تواند به تعداد پست‌های سازمانی بلاتصدی خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده نماید.
ماده 2- سازمان نیروهای مورد نیاز خود را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌نماید و مرکز مذکور موظف است با رعایت اولویت نسبت به تامین نیروهای واجد صلاحیت برای سازمان اقدام نماید.
ماده 3- معرفی‌نامه صادر شده از طرف مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد مفاد ماده 6 آئین‌نامه اجرائی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 و اصلاحیه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاییدیه مدرک تحصیلی معیار استخدام مشمولین برای سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولین، محل خدمت هر یک را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهند نمود و تغییرات بعدی در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مرکز مذکور اطلاع خواهد داد.
ماده 5- در صورتی که رابطه استخدامی هر یک از مشمولین به هر علتی با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامی مشمول مورد نظر توسط سازمان به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غیرمجاز توسط هر یک از مشمولین، مدارک مربوط به انجام خدمت و تعهدات وی با امضای رئیس سازمان یا مقامات مجاز از ظرف وی جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذکور موظفند برابر آئین‌نامه‌ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به صدور پایان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت در مورد گروه پیراپزشکی بر اساس مصوبه 22/6/71 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه- محمد یزدی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir