بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

مصوب 14/6/1378

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- مواد شیمیایی- ترکیباتی هستند با منشا معدنی یا آلی که حداقل دارای یک عنصر شیمیایی بوده و به اشکال مختلف اعم از گاز، بخار، مایع و جامد دیده شوند و با توجه به راه ورود به بدن و طول تماس، سلامت انسان و بهداشت محیط را به مخاطره اندازد.
ب: سم، ماده‌ای است که دارای منشا بیولوژیک یا شیمیایی (معدنی یا آلی) بوده و از راه‌های مختلف در مقادیر معین و معمولاً جزیی باعث اختلال و یا فعل و انفعالات حیاتی به طور موقت یا دایم می‌گردد.
ماده 2-به منظور اعمال هماهنگی در امور مربوط به کنترل بهداشتی و نظارت بر سموم و مواد شیمیائی کمیته هماهنگی، کنترل و نظارت بر سموم و مواد شیمیایی که از این پس به اختصار
«کمیته» نامیده می‌شود، در محل معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- رییس سازمان دامپزشکی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ب- رییس سازمان حفظ نباتات یا نماینده تام‌الاختیار وی.
پ- معاون ذی‌ربط سازمان حفظ محیط زیست یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ت- معاون ذی‌ربط وزارت صنایع یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ث- معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس کمیته.
ج- معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تام‌الاختیار وی.
تبصره 1- دستورالعمل‌های کمیته پس از امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.
تبصره 2- دستورالعمل چگونگی تشکیل کمیته به تصویب کمیته می‌رسد.
تبصره 3- انجام امور دفتری و دبیرخانه‌ای کمیته بر عهده معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره 4- دبیر کمیته معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود ه بدون حق رای در جلسه شرکت می‌کند.
ماده 3- عرضه، فروش، توزیع، بسته‌بندی و نگهداری هر نوع سم در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ممنوع است و در مورد سموم و حشره‌کش‌های خانگی در بسته‌بندی‌های کوچک و آماده، مطابق ضوابط ارگان‌های ذی‌ربط قانونی عمل خواهد شد.
تبصره – کلیه فروشندگان و توزیع کنندگان سموم و مواد شیمیایی باید دوره‌های آموزشی بهداشت که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود طی نماینده و گواهی مربوط را دریافت کنند.
ماده 4- حمل و نقل مواد شیمیایی و سموم اعلام شده توسط کمیته، بر اساس شرایطی خواهد بود که به تصویب کمیته مزبور خواهد رسید.
ماده 5- سازندگان و فرموله کنندگان و فروشندگان و مصرف کنندگان مواد شیمیایی و سموم و شرکت‌های خدماتی دفع آفات نباتی، دامی و خانگی، فومیگاسیون و ضد عفونی مکلفند به منظور حفظ و تامین سلامت انسان و محیط زیست، کلیه دستورالعمل‌‌ها، استانداردها و موازین بهداشتی و زیست محیطی موجود کشور را رعایت نمایند.
ماده 6- شرکت‌های دولتی و خصوصی سازنده، فروشنده، فرموله کننده مواد شیمیایی و سموم و نیز شرکت‌های خدماتی دفع آفات نباتی، دامی، فومیگاسیون و ضدعفونی موظفند یک نفر مسئول فنی واجد شرایط را به سازمان‌های ذی‌ربط قانونی برای اخذ پروانه صلاحیت فنی معرفی نمایند و رونوشت پروانه‌های صلاحیت صادر شده باید برای کمیته ارسال گردد.
تبصره 1- مشخصات مسئول فنی توسط مراجع ذی صلاح قانونی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- شرکت‌های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی اماکن عمومی و خانگی باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت نمایند.
ماده 7- متقاضیان ثبت، واردات، صادرات، ساخت، بسته‌بندی و فرمولاسیون مواد شیمیایی و سموم موظفند کلیه مدارک و نمونه‌های مربوط را جهت بررسی و انجام آزمایش‌های لازم به مراجع ذی صلاح قانونی ارایه نمایند. صدور مجوز باید توسط مراجع مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط بهداشتی صادر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام پذیرد.
رونوشت مجوزهای صادر شده باید به معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.
ماده 8- کلیه مراکز تهیه، تولید، نگهداری، فروش، بسته‌بندی و فرمولاسیون مواد شیمیایی و سموم باید مجهز به سیستم‌های پیشگیری و مقابله با حوادث شیمیایی باشند.
ماده 9- کلیه کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز درمانی و صنفی و کلیه اشخاصی که به امر خرید یا استفاده از سموم و مواد شیمیایی اشتغال دارند، موظفند ظروف خالی شده آنها را به نحو مناسب و با رعایت ضوابط زیست محیطی منهدم یا دفع نمایند.
تبصره 1- تولید کنندگان سموم و مواد شیمیایی موظفند هشدارهای لازم را در مورد خطرات استفاده مجدد از ظروف و مواد شیمیایی بر روی برچسب آنها قید نمایند.
تبصره 2- کلیه فروشندگان و عرضه کنندگان سموم و مواد شیمیایی مکلفند از فروش آن دسته از سموم و مواد شیمیایی که فاقد هشدارهای لازم بر روی برچسب آنها باشند خودداری نمایند. مراجع ذی ربط موظف به نظارت بر اجرای این تبصره می‌باشند.
ماده 10- سازندگان، فرموله کنندگان، بسته بندی کنندگان و حمل کنندگان سموم و مواد شیمیایی و شرکت‌های دفع آفات نباتی و خانگی مکلفند کارگاه، انبار و کارگران خود را از هر حیث به وسایل و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی مطابق با دستورالعمل‌های مراجع ذیصلاح مجهز کنند.
تبصره- معاینات دوره‌ای محل‌ها و افراد فوق‌الذکر حداقل هر شش ماه یک بار الزامی است، انجام معاینات دوره‌ای به عهده کارفرما می‌باشد.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir