بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

مصوب 22/9/1358

ماده واحده- هر گونه تجاوز غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، نسبت به املاک و اراضی موات (موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری) و ساختمان‌ها و اراضی مزروعی شهری و باغات و قلمستان‌ها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت منابع ملی واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش دولتی و خصوصی) اعمال ضد انقلاب می‌باشد.
تبصره 1- مرتکبین اعمال مذکور از طریق دادگاه‌های انقلاب تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
تبصره 2- مجازات مرتکبین تبعید به زادگاه اصلی یا محلی که دادگاه تعیین می‌نماید و در صورت ثبوت سوء نیت از شش ماه تا شش سال حبس محکوم می‌شوند.
تبصره 3- مرتکبین اعمالی مذکور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل نمایند و یا با ضابطین دادگاه مسلحانه مقابله کنند به اعدام محکوم می‌شوند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir