بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده واحده قانون تمدید

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده واحده قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی وپرورشی
در اختیار وزارت آموزش و پرورش
مصوب 10/6/1378

ماده 1- کمیسیون موضوع تبصره یک ماده واحده قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش که از این پس به اختصار در این آیین‌نامه «کمیسیون» نامیده می‌شود، مرکب از وزیران آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ریاست وزیر آموزش و پرورش، در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد.
ماده 2- جلسات کمیسیون حداکثر هر سه ماه یک بار با دعوت رسمی وزارت آموزش و پرورش و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود و مصوبات آن با اکثریت آرا پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی و غیره لازم‌الرعایه می‌باشد.
تبصره- دبیرخانه کمیسیون در وزارت آموزش و پرورش مستقر می‌شود.
ماده 3- به منظور بررسی سوابق ساختمان‌های استیجاری و امکانات و اعتبارات استان‌ها و اتخاذ روش‌های جایگزینی ساختمان‌های استیجاری با منابع مناسب، از جمله اموال دولتی موجود در استان‌ها، کمیسیون‌های فرعی به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان و عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه استان تشکیل می‌شود و پس از بررسی همه جانبه موضوعات طرح شده، تصمیمات گرفته شده را به صورت پیشنهاد برای تصویب نهایی به کمیسیون ارسال می‌کند.
ماده 4- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه فهرست کلیه ساختمان‌های استیجاری مورد استفاده خود را با تعیین نوع کاربری، مساحت عرصه و اعیان و مالکیت هر یک از آنها به تفکیک هر استان تهیه و به کمیسیون ارایه کند.
تبصره- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه با همکاری سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها، مشخصات فنی اماکن استیجاری را با توجه به استانداردهای متداول بررسی و نظر خود را در مورد ضرورت و امکان و یا عدم امکان استفاده از اماکن مذکور به کمیسیون اعلام کند.
ماده 5- کمیسیون موظف است با بررسی اطلاعات مربوط و امکانات مندرج در ماده (4) این آیین‌نامه و اعتبارات آموزش و پرورش، روش‌های جایگزینی ساختمان‌های یاد شده را به نحوی که در پایان مهلت قانونی نسبت به خرید، جایگزینی یا تخلیه و تحویل آنها اقدام گردد، جهت تصویب به هیأت دولت ارایه کند.
تبصره- اعتبارات و امکانات مورد نیاز برای اجرای قانون یاد شده از طرف کمیسیون ارزیابی و جهت تصویب به هیأت دولت ارایه خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir