بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری به

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری به وسیله وزارت‌‌خانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی
مصوب 31/4/1358 شورای انقلاب
شماره 2612/7-6/5/1358

ماده واحده – وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه و وابسته می‌توانند هر یک از ساختمان‌های استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفتر خانه اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه نمایند.
در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجر استحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت.
چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره نگردید، حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود.
ترتیب فوق نسبت به ساختمان‌های استیجاری وزارت‌خانه‌ها و ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه که از اول فروردین ماه 58 تخلیه گردیده نیز مجری می‌باشد.
در مورد ساختمان‌هایی که مورد استفاده وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 57 است مؤسسات مزبور می‌توانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری بر اساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال‌الاجاره اقدام نمایند.
رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شده و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356بر تعدیل مال‌الاجاره بر علیه دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال 1357 صادره شده و به مرحله اجراء در نیامده باشد به تقاضای مستاجر موقوف‌الاجراء است.
دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس، حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir