بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور «سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور»

مصوب 6/11/1364

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 2- وظایف سازمان به شرح زیر است:
الف- اداره کلیه امور مربوط به زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور و موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها.
ب- ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه‌آموزی آنها.
ج- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.
د- جذب کمک‌های مردمی و موسسات خیریه.
هـ - برنامه‌ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و نیز سرمایه‌های دولتی، بانک‌ها، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفایی زندان‌ها.
و- تهیه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم‌شناسی و ارائه آن به شورای عالی قضائی، و کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
ز- تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضائی مربوط.
ح- برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاه‌های ذیربط.
ماده 3- رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضائی برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع است. عزل رئیس سازمان با شورای عالی قضائی خواهد بود.
ماده 4- بودجه سازمان در ردیف مستقل همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده 5- کلیه دارایی‌ها و امول منقول و غیر منقول که تا تاریخ تصویب این قانون مربوط به اداره زندان‌ها و امور زندانیان است، از قبیل انبارها، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، ملزومات و تجهیزات و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها از طرف دادستانی کل کشور، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت‌ اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه کل کشور به این سازمان منتقل می‌شود.
رئیس سازمان و رئیس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحویل و تحول‌های مربوط به این ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف، نظر دادستان کل کشور قطعی خواهد بود.
تبصره- تا زمانی که نقل و انتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندان‌ها صورت نگرفته است دستگاه‌های مذکور در این ماده موظفند امور زندان‌ها را کماکان با همکاران و نظارت سازمان، اداره نمایند.
ماده 6- انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها با سازمان است. سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی و انتظامی موجود با هماهنگی مسئولین مربوط گزینش نماید. نیروهای مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل می‌شوند.
تبصره- نیروهای نظامی و انتظامی اداری و خدماتی کنونی که در زندان‌ها استقرار دارند تا زمانی که مورد نیاز سازمان باشند به عنوان مامور به خدمت در اختیار سازمان باقی خواهند ماند.
ماده 7- تشکیلات سازمان توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضائی خواهد رسید.
ماده 8- کلیه اختیارات شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصرح در لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندان‌ها به وزارت دادگستری مصوب 13/6/58، شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی الحاقی به آن مصوب 23/2/59 شورای انقلاب به سازمان واگذاری می‌شود.
ماده 9- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضائی می‌رسد.
ماده 10- از تاریخ اجرای این قانون، کلیه قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/11/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir