بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362

مصوب 7/3/1368

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی مصوب 27/2/1362 ملغی است.
تبصره- به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروه‌هائی که دولت صلاح می‌داند به ترتیبی که طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد، انگشت‌نگاری به عمل می‌آید.
آئین‌نامه اجرائی این قانون، به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir