بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق بازرسی‌های مستمر یا فوق‌العاده و اعلام موارد تخلف و شکایات به شرح مواد 1 و 2 و تبصره ماده 2 قانون بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص در سایر مراجع صالحه موجب زوال وظایف و تکالیف قانونی سازمان مذکور در امر رسیدگی به موارد تخلفات اعلامی نمی‌باشد، مفاد بند 1 بخشنامه شماره 19671/1 مورخ 8/12/73 مغایر مصرحات قانونی فوق‌الذکر تشخیص، و به اسناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
روزنامه رسمی شماره 15593-18/6/1377
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir